Metsänhoitosopimus

metsasuunnittelu


HUOLEHDIMME METSÄOMAISUUDESTASI – PYYDÄ METSÄNHOITOSOPIMUS

Metsänhoitosopimuksen tarkoituksena on turvata metsänomistajalle metsästään paras mahdollinen tulos metsänomistajan asettamien tavoitteiden mukaisesti, sekä toisaalta antaa metsäpalveluyritykselle suosituimmuusasema tilan metsien hoitajana kilpailukykyisin hinnoin. Yhteistyöllä toimitaan metsänomistajan ja metsäpalveluyrityksen yhteiseksi hyväksi. Hoidettu metsä tuottaa parhaiten.

Tilalla on oltava voimassa oleva metsäsuunnitelma. Metsänomistaja luovuttaa metsäpalveluyrityksen käyttöön metsäsuunnitelman, tilan kartat sekä muut mahdolliset metsän käyttöä koskevat suunnitelmat. Samoin metsänomistaja ilmoittaa mahdolliset metsän käyttöä koskevat rajoitukset ja rasitteet sekä tie- ja kulkuoikeudet. Metsänhoitosopimuksen osapuolet säilyttävät salaisuutena toistensa luottamukselliset tiedot.

Metsäkontio tekee ehdotuksen tarpeellisista hakkuista, hoitotöistä tai muista toimenpiteistä. Hakkuuehdotus sisältää arvioidut puumäärät ja myyntitulot. Hoitotöistä esitetään alustavat kustannukset ja rahoitusehdot. Ehdotuksen perusteella metsänomistaja päättää suoritettavista toimenpiteistä, joista tehdään tarkemmat hankekohtaiset sopimukset ja/tai suunnitelmat.

Metsää hoidetaan metsälain ja Hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti metsäsertifioinnin ehtoja noudattaen.

Metsäsi arvoa kasvattavat:
– ojat ja tiet
– lannoitukset
– oikea-aikaiset hoito- ja hakkuutyöt.

Huolehdimme metsäomaisuudestasi. Kokonaisvaltaiset hoitosopimukset kauttamme.