Ajankohtaista

ajankohtaista

AJANKOHTAISTA NYT!


OSTAMME PYSTYLEIMIKOITA – PYYDÄ PUUKAUPPATARJOUS!


Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä, metka, voimaan 1.1.2024. Metka-tukien haku avautuu maaliskuussa 2024.

Lisätietoja metsakeskus.fi.


Kemera-laki päättyy vuoden 2023 lopussa – muista toimittaa hakemukset ja lisäaikapyynnöt ajoissa.


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


PKY-Laatujärjestelmän sertifikaatti

Julkaistu 26.5.2021

Ylläpidetty jo vuodesta 2015 saakka.

Sertifikaatti Metsäkontio Ay 26052024

(avautuu omaan ikkunaan)


OSTAMME PYSTYLEIMIKOITA – PYYDÄ TARJOUS!


11.3.2020 Asiakkaamme etsii erikokoisia metsätiloja Kainuun alueelta. Välityspalkkion ostotoimeksiannoissa maksaa ostaja. Tarjoa metsätilasi myyntiin!


MUISTA METSÄVEROILMOITUS!

 


Metsäkontion toimistot Kuhmossa ja Sotkamossa ovat suljettuna ajalla 24.12.2018 – 1.1.2019. 

 


Metsäkontion 08-alkuinen puhelinnumero jää pois käytöstä 1.12.2018 alkaen.


NYT VUOKRATTAVISSA METSÄKONTIOLTA TEHOKAS APUVÄLINE HANKALIIN PUUNKAATOIHIN!

* * * KAADONSUUNTAAJA STALPEN * * *

Varmatoiminen, hammasratasvälitteinen.

Kuljetuspituus 100 cm, työskentelypituus 185-245 cm.

Paino 13,0 kg, työtövoima 3000 kg.


YKSITYISTIELAKI MUUTTUU VUODEN 2019 ALUSSA

Yksityistielaki muuttuu vuoden 2019 alussa. Tavoitteena turvata myös puunkuljetukset.

Lisätietoja: www.metsakeskus.fi


13.4.2017

NUOREN METSÄN HOIDON KEMERA-HAKU AVAUTUU 20.4.2017

Nuoren metsän hoidon Kemera-haku avautuu 20. huhtikuuta, jonka jälkeen kaikkia Kemera-hakemuksia käsitellään jälleen normaaliin tapaan Metsäkeskuksessa.

Lisätietoja: www.metsakeskus.fi


05.10.2016

TAIMIKON VARHAISHOIDON KEMERA-HAKUSULKU PÄÄTTYY 10.10.

Taimikon varhaishoidon Kemera-tukien hakusulku päättyy maanantaina 10.10.2016. Tämä tarkoittaa, että Metsäkeskus voi käsitellä taimikon varhaishoidon rahoitushakemuksia normaalisti, kun ne ovat saapuneet Metsäkeskukseen 10.10. tai sen jälkeen. Työt voi aloittaa heti hakemuksen jättämisen jälkeen.

Hakemuksen saapumisajankohdaksi katsotaan ajankohta, jolloin hakemus on kirjattu Metsäkeskuksen tietojärjestelmään. Työt metsässä voi aloittaa heti, kun rahoitushakemus on saapunut Metsäkeskukseen. Kun työ on tehty, tulee Metsäkeskukseen lähettää vielä toteutusilmoitus. Metsäkeskus suosittelee jättämään rahoitushakemukset ja toteutusilmoitukset Metsään.fi-palvelussa. Toimija voi hoitaa tämän tarvittaessa metsänomistajan puolesta. Tarkista kohteen sopivuus taimikon varhaishoidon ehtoihin.

Taimikon varhaishoidossa taimikon keskipituuden tulee työn jälkeen olla vähintään 0,7 metriä ja enintään kolme metriä. Kohteelta tulee poistaa vähintään 3 000 runkoa hehtaarilta, Pohjois-Suomessa 2 000 runkoa hehtaarilta. Rahoitettavan alueen tulee olla kooltaan vähintään yksi hehtaari.

– Hakemukset kannattaa mitoittaa vain tämän syksyn töitä vastaavaksi. Töiden tekemiselle syksy on hyvää aikaa ja toteutusilmoituksenkin ennättää laittaa vielä tämän vuoden puolella, hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta sanoo. Hakusulku jatkuu nuoren metsän hoidossa ja terveyslannoituksessa

Toukokuussa alkanut hakusulku koskee edelleen nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen rahoitushakemuksia, joiden hakusulku on voimassa 31.12.2016 asti. Muiden työlajien rahoitushakemuksia käsitellään normaalisti. Metsäkeskus käsittelee myös kaikkien työlajien toteutusilmoituksia normaalisti.

Lisätietoja: www.metsakeskus.fi


17.5.2016

YKSITYISTEIDEN HALLINTO JA TIENKÄYTTÖ

Tiejutun kuva Metsä-Kainuu 17052016

 

 

 

 

 


Hyväkuntoisen metsätien varrelta voidaan tarjota myyntiin kesäleimikko ja metsähoitotöihin kulkeminen on helppoa.

Kevät on taas tiekuntien vuosikokousaikaa. Koollekutsujana kokoukselle on yleensä hoitokunnan puheenjohtaja tai tieisäntä. Tiekunnan kokous voidaan pitää vuosittain tai harvemmin, mutta yksityistielain mukaan kokous on pidettävä kuitenkin joka neljäs vuosi. Järjestäytyneen tiekunnan osakkailla on kiinteistöilleen tieoikeus ja velvollisuus tien perusparantamisen ja käytön kustannuksiin. Tiemaksut perustuvat osakkaille laadittuihin tieyksiköihin sekä tehtyihin hanke- ja talousarvioihin. Periaatteena on, että jokainen tieosakas maksaa tiemaksua ”todellisen käyttönsä mukaisesti”.

TIEAVUSTUKSET
Tiemaksuja voi helpottaa kuntien maksamat tieavustukset. Avustusten edellytyksenä on yleensä perustettu ja toimiva tiekunta. Metsäteiden rakentamiseen ja perusparannuksiin on haettavissa Kestävän metsätalouden (Kemera) rahoitusavustukset. Tieavustuksia voi hakea myös ELY:ltä. Tiekunta valtuuttaa usein suunnittelijan hakemaan mahdolliset kunnan, ELY:n tai Kemera metsätienhankkeiden rahoitusavustukset.

VIRANOMAISLIIKENNE
Yksityisteitä voi käyttää valtion ja kuntien organisaatiot kuten puolustusvoimat, rajavartiolaitos, poliisi ja pelastuslaitos. Organisaatioilla on lakiin perustuva oikeus käyttää yksityisteitä. Säännöllisestä käytöstä ne ovat velvollisia maksamaan käyttömaksua. Satunnaisesta yksityistien käytöstä ei makseta, kaikki tielle aiheutetut vahingot on kuitenkin korvattava.

PUUTAVARANAJO
Puukauppa on usein ns. pystykauppaa, jossa myyjä luovuttaa hakkuuoikeuden sovittuun leimikkoon. Kun puun myyjä on osakkaana tiekunnassa, metsätilan tieyksiköt on huomioitu tieyksiköinnissä. Ostajalla on oikeus korvauksetta kuljettaa ko. yksityistietä pitkin ostamansa puutavara. Muuten puutavaran kuljetuksesta on velvollisuus maksaa kohtuullista käyttömaksua. Ajosta on sovittava tiekunnan kanssa ennen kuljetusta. Painorajoitus- ym. merkkejä on luonnollisesti noudatettava.

TIENKÄYTÖN LUVALLISUUS
Yleensä satunnainen tienkäyttö moottoriajoneuvolla on luvallista, ellei sitä ole liikennemerkillä rajoitettu. Jokamiehenoikeudella voidaan liikkua jalkaisin, pyörällä, hiihtäen ja myös ratsastus on sallittu.
Yleensä yksityisteiden tienkäyttö sujuu hyvin. Toimivat tiekunnat pitävät tiensä kunnossa. Yhä useimmin tiekunnat ostavat hallintopalvelut tieisännältä. Tieisäntä toimii samalla asiantuntijana tien perusparannuksissa ja rahoitusavustusten hakemisessa.

Heikki Väisänen
tieisäntä, Metsäkontio

 


3.5.2016 Ministeriö keskeyttää Kemera-tuen myöntämisen nuoren metsän hoidon, taimikon varhaishoidon ja terveyslannoituksen osalta

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt osittain keskeyttää Kemera-tuen (Kestävän metsätalouden rahoituslaki) myöntämisen loppuvuoden ajaksi. Keskeytys koskee taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen tukea.

Ministeriön päätös tarkoittaa, että 7.5.–31.12.2016 saapuneet taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen rahoitushakemukset hylätään.

Lisätietoja: www.metsakeskus.fi


Keväällä kannattaa tarkistaa metsätiesi kunto ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin! Metsäkontio auttaa metsätien kunnostuksessa!


Onko metsäsuunnitelmasi ajan tasalla? Nyt kannattaa pyytää tarjousta metsäsuunnitelmasta!