Metsän uudistaminen

metsakontio5


MAANMUOKKAUS ON METSÄN UUDISTAMISEN TÄRKEIN VAIHE

Maanmuokkaus vähentää kilpailua kasvutekijöistä ja turvaa taimille tai siemenille hyvän elinympäristön.

Ennen muokkausta uudistusala kannattaa raivata. Päätehakkuuleimikossa metsänomistajan lakisääteinen velvollisuus on metsän uudistaminen eli uuden metsän viljely.

Panosta laadukkaisiin siemeniin ja taimitarhojen kasvattamiin puuntaimiin. Silloin tiedät, mitä metsissäsi kasvaa.

Metsäkontio myy vain taimitarhalla kasvatettuja, alueelle soveltuvia taimia. Oikeaa alkuperää oleva taimi kestää valoa, pimeyttä ja pakkasta. Jokaisen taimierän mukana tulee todistus. Toimitamme taimet sopimuksen mukaan suoraan uudistusalalle. Taimet istutetaan istutusmättääseen sen parhaimpaan kohtaan. Näin varmistetaan, että jokaisella taimella on hyvät mahdollisuudet kasvuun.

Kylvössä käytetyt siemenet ovat metsikkösiemenistä jalostettuja. Jalostettu siemen voi tuottaa jopa viisinkertaisen kasvun verrattuna jalostamattomaan metsäsiemeneen.

METSÄKONTION KAUTTA TAIMET, SIEMENET JA MAANMUOKKAUKSET – OTA YHTEYTTÄ!

Huomioitahan, että seuraavan kesän metsänviljelymateriaali (siemenet ja taimet) tulee varata jo maaliskuun loppuun mennessä!