Tiedottaminen

tiedottaminen


METSÄNHOIDON TUET

KEMERA

Kemera-laki päättyy vuoden 2023 lopussa – muista toimittaa hakemukset ja lisäaikapyynnöt 1.10.2023 mennessä.

Jo myönnettyjä kemera-tukia voidaan kuitenkin maksaa vielä vuoden 2026 loppuun saakka.

METKA 2024 –

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä, metka, tulee korvaamaan nykyisen kemera-tukijärjestelmän vuonna 2024. Lain voimaantulo edellyttää vielä Euroopan komission hyväksynnän.

Metka-tukea voi hakea seuraaviin töihin:

Taimikon ja nuoren metsän hoito, pienpuun keruu
Terveyslannoitus
Suometsän hoitosuunnitelmien laadinta
Suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekeminen
Metsätieverkoston ylläpito
Ympäristötuki määräaikaiseen suojeluun sekä metsäluonnon hoitoon
Kulotus

Suunnitelmat ja selvitykset Metsäkontiosta

Metsäkontio selvittää, onko kohteellesi mahdollista saada metsänhoidon rahoitusta ja hoidamme puolestasi tuen hakemiseen liittyvät asiakirjat.

Metsäkeskus