Tiedottaminen

tiedottaminen


METSÄNHOIDON TUET

KEMERA-TUET

Valtio tukee yksityisen metsänomistajan metsänhoito- ja metsänparannustöitä silloin, kun ne ovat yksityistaloudellisesti huonosti kannattavia. Kemera-tuen suuruus vaihtelee työlajeittain ja rahoitusvyöhykkeittäin. Vuoden 2012 alusta lähtien tuki on ollut veronalaista. Rahoituksen myöntää Suomen metsäkeskus.

Tukea haettava ennakkoon

Taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja juurikäävän torjunnan voi aloittaa välittömästi hakemuksen jättämisen jälkeen, Metsäkeskuksen rahoituspäätöstä ei näiden työlajien osalta tarvitse odottaa. Rahoitusta kuitenkin myönnetään vain niille hakemuksille, jotka täyttävät rahoitusehdot.

Metsätien tekemisen, suometsien hoidon ja terveyslannoituksen voi aloittaa vasta Metsäkeskuksen rahoituspäätöksen jälkeen. Näissä työlajeissa rahoitushakemuksen lisäksi samassa yhteydessä tulee toimittaa hankkeen toteuttamissuunnitelma. Työlajeissa, joissa edellytetään oteuttamissuunnitelmaa, tuki perustuu todellisiin, kohtuullisiin kustannuksiin.

Tehdyistä töistä ilmoitetaan Metsäkeskukselle toteutusilmoituksilla. Niiden perusteella maksetaan aiemmassa vaiheessa haetut tuet.

Suunnitelmat ja selvitykset Metsäkontiosta

Metsäkontio selvittää, onko kohteellesi mahdollista saada metsänhoidon rahoitusta ja hoidamme puolestasi tuen hakemiseen liittyvät asiakirjat.

Kemera-tukea myönnetään seuraaviin työlajeihin:

Metsitystuki ajalla 1.1.2021-31.12.2023
Taimikon varhaishoito
Nuoren metsän hoito
Pienpuun kerääminen nuoren metsän hoitokohteilta
Kunnostusojitus
Uuden metsätien tekeminen
Metsätien perusparannus
Metsän terveyslannoitus
Ympäristötuki ja luonnonhoito
Kulotus

Metsäkeskus
Finlex