Nuoren metsän hoito

taimikonhoito


NUOREN METSÄN HOITO

Nuoren metsän hoidolla tarkoitetaan varttuneen taimikon perkausta ja harvennusta, sekä verhopuuston poistoa ja harvennusta. Myös nuoren metsän kunnostuta, jos toimenpide ei ole kaupallisesti mahdollista. Jos taimikonhoito viivästyy tai jätetään kokonaan tekemättä, saattaa metsä tarvita harvennusta, vaikka rungot eivät vielä täyttäisi ainespuulta vaadittavia mittoja.

Riukuuntuneessa metsikössä tehdään ensiharvennuksen sijasta nuoren metsän kunnostus, jonka tavoitteena on tehdä tilaa metsikköön, jotta puut pääsisivät järeytymään myyntikelpoiseksi ensiharvennuskohteeksi. Nuoren metsän kunnostus voidaan tehdä myös koneellisesti ja poistettavat rungot voidaan myydä energiapuuksi.

TARVITSETKO TEKIJÄÄ NUOREN METSÄN HOITOON?
OTA YHTEYTTÄ!