Puukauppa

metsakontio3


TEEMME PUUKAUPPAA KAINUUSSA

Kun tavoitteenasi on taloudellinen tuotto, huolehdi hakkuut ajoissa.

Ensiharvennus on ensimmäinen hakkuu, josta saadaan myytävää puutavaraa. Ensiharvennus on metsän tärkein hakkuu, koska se vapauttaa puuston kasvuun. Tulevaisuudessa odotettavissa on laadukasta puutavaraa ja tuntuvat puukauppatilit – älä siis viivyttele ensiharvennuksessa.

Kasvatushakkuissa eli harvennuksessa vauhditetaan lisää puuston kasvua poistamalla ainespuuta.

Metsälaki mahdollistaa eri hakkuutapoja. Kohteelle sopivia käsittelyvaihtoehtoja voi olla useita. Hakkuutapaa ratkaistaessa kannattaa asiaa lähestyä metsänhoidon näkökulmasta. Puukaupassa huomioidaan automaattisesti sekä riistan hyvinvointi että metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt.

Puukauppa tuottaa puukauppatuloja metsänomistajalle ja Metsäkontiolle, sekä työllistää metsäalaa ja tuottaa metsäteollisuudelle raaka-ainetta.

PUUKAUPPA ALKAA YHTEYDENOTOSTA!

Vesa Väisänen p. 044 524 8716
Taisto Pulkkinen p. 044 300 6798