Tila-arvio

tila-arvio

 

TILA-ARVIO MONEEN TARKOITUKSEEN

Tila-arvio tarvitaan kiinteistön myyntiä, perunkirjoitusta tai omaisuuden jakoa varten. Tila-arvio laaditaan ripeästi ja hienotunteisesti asiakkaan aikataulu ja elämäntilanne huomioiden.

Tila-arvio on merkittävä arvopaperi. Ei ole yhdentekevää, kuka metsäsi parissa askaroi. Varmista, että arvioija on metsäalan asiantuntija. Metsäkontiolla on koulutuksen ja vahvan käytännön kokemuksen omaavat metsäasiantuntijat ja ajanmukaiset arviointiohjelmistot.

Arvion perusteet
Tilan arvoon vaikuttavat puuston määrä- ja laatu, taimikot, maapohja, tilalla oleva tiestö ja kiinteistön sijainti. Lisäksi huomioidaan mahdolliset odotusarvot eli tulevaisuudessa saatavien tuottojen nykyarvo. Tila-arviossa otetaan huomioon metsätaloudelliset arvot.

Ota yhteyttä metsäarvioasioissa!

Kuhmo
Vesa Väisänen MTT, 044 524 8716
Taisto Pulkkinen MTT, 044 300 6798

Sotkamo
Heikki Väisänen MTI, 044 524 8717