Taimikon varhaishoito

metsakontio4


TAIMIKON VARHAISHOITO

Taimikonhoidolla edistetään taimikon kasvua raivaamalla huonolaatuiset ja liian tiheässä kasvavat puut sekä kasvua varjostava lehtipuusto. Erityisesti mänty on altis varjostukselle.

Taimikonhoito tehdään raivaussahalla. Taimikonhoidon viivästyttäminen tai laiminlyönti hidastaa puuston kasvua sekä heikentää tulevia hakkuutuloja. Taimikonhoidossa kannattaa noudattaa Hyvän metsänhoidon suosituksia. Silloin taimien tiheys on kasvun ja tuottavuuden kannalta paras mahdollinen.

Hyvälaatuinen taimikko on elinvoimainen ja kestää raivaamatonta taimikkoa paremmin lumi- ja sienituhoja. Raivattu taimikko kasvaa nopeammin ja tuottaa ensiharvennuksessa järeämpää ainespuuta.

TARVITSEEKO TAIMIKKOSI RAIVAUSTA?
OTA YHTEYTTÄ!

Yhteydenottosi jälkeen:
Käymme maastossa tutustumassa taimikonhoitokohteeseen ja selvittämässä kohteen hoitotoimenpiteet ennen tarjouksen jättämistä. Lisäksi arvioimme taimikonhoidon Kemera-kelpoisuuden.