Tietosuojaseloste

Metsäkontion asiakkaan on mahdollista pyytää itseään koskevia Metsäkontion asiakasrekisteriin rekisteröityjä tietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ nojalla. Pyyntö esitetään henkilökohtaisesti asioimalla Metsäkontion toimistossa Kainuuntie 86, 88900 Kuhmo.