Metsälannoitus

metsan_lannoitus


METSÄNLANNOITUSTA TEHDÄÄN KIVENNÄIS- JA TURVEMAILLE

Metsänlannoitus on tehokas ja nopea tapa vauhdittaa kasvua. Terveyslannoituksessa korjataan maaperän ravinne-epätasapainoa. Lannoituksen tavoitteena on parantaa puuston kasvua ja terveyttä. Tyypillisimmin korjataan fosforin, boorin ja kaliumin puutetta. Lannoitus lisää vuosikasvua 2 – 4 m³/ha (Tapio, Hyvän metsänhoidon suositukset, 167). Turvemailla lannoituksen vaikutus kestää 15 – 30 vuotta. Tuhkalannoituskohteet ovat tyypillisimmin turvemaita ja lannoituksella elvytetään kaliumin puutteesta kärsivää havumetsää.

Metsälannoitus on taloudellisesti erittäin kannattava investointi

Lannoitus nopeuttaa puuston kasvua, minkä ansiosta hakkuita voidaan aikaistaa. Lannoituksen ansiosta puuston tukkiosuus lisääntyy, mikä kasvattaa puukauppatuloja.

Metsän terveyslannoituksen suunnittelu aloitetaan jo edellisenä vuotena. Maastossa otetaan neulasnäytteet, jotka lähetetään analysoitavaksi ja tulosten perusteella arvioidaan lannoituksen tarve ja menekki, minkä jälkeen tehdään lannoitetilaus.

PYYDÄ NEULASNÄYTEANALYYSIT JA LANNOITUKSET METSÄKONTION KAUTTA!