Toimimme Kainuussa

Metsäkontio on tarjonnut palveluita kainuulaisiin voimin pääasiassa Kainuusta metsää omistaville vuodesta 1997 lähtien. Tavoitteenamme on asiakkaiden metsäomaisuuttaan kohtaan olevien tavoitteiden toteuttaminen. Palveluita tarjotaan yksityishenkilöille, metsäorganisaatioille ja tiekunnille.

Asiakaslähtöisyys

Metsäkontion asiakas saa ripeän palvelun, yhteydenottoon vastataan nopeasti. Yrityksessä suhtaudutaan myönteisesti työhön ja työ hoidetaan hyvin alusta loppuun. Asiakaslähtöisyys näkyy työssä siten, että palvelua kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakas tietää, kuka on vastuussa työstä. Asiakkaan toiveet otetaan huomioon ja ne pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.

Metsästä hyvinvointia koko Suomelle

Metsät ovat resurssi ja tulon lähde, joita ei voi viedä ulkomaille. Niiden merkitys Suomen taloudelle tulee olemaan jatkossakin merkittävä. Haluamme varmistaa, että suomalaiset saavat kestävän kehityksen mukaista palvelua metsäomaisuuden kasvattamiseen ja hoitoon.

Metsänomistajille haluamme varmistaa heidän omaisuuden kasvun ja metsäluonnon tilan jatkuvan parantamiseen. Metsäteollisuudelle tarjoamme tehokkaasti toteutettuja palveluita metsähoidosta työnjohtamiseen ja raaka-ainetoimituksiin.

Metsäpalveluyrittäjyys

Tahtotilamme on luoda ja uudistaa metsäpalvelua sekä toimintakulttuuria vastaamaan muuttuvan maailman tarpeita. Muutamme metsäpalveluiden ostamisen ja haluamme olla lähellä asiakasta.

Totuttu vanhakantaisuus ja piintyneet ajatusmallit vaikuttavat metsäalan organisaatioihin. Yksityisillä metsäpalveluyrityksillä ei ole historian tuomaa taakkaa, vaan yrityksillä on mahdollista muovata uudenlainen, positiivinen, metsäkulttuuri ja imago. Positiivisuuteen tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. On tärkeää, että alan yritykset välittävät myönteistä mielikuvaa muuttuvalle metsänomistajasektorille ja tuleville sukupolville.

Täyden palvelun metsätoimisto

Metsäkontio tarjoaa kaikki metsänomistajan tarvitsemat palvelut ammattitaitoisesti, asiakaslähtöisesti, joustavasti ja nopeasti. Asiakkaan omaisuutta hoidetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti noudattaen lakeja ja asetuksia.

Yritys pyrkii neuvomaan asiakkaitaan heidän metsäomaisuuttaan koskevissa asioissa niin, että toimenpiteet vastaavat asiakkaan toiveita ja tuottavat mahdollisimman hyvin. Yrityksen tavoitteena on asiakkaiden luottamuksen säilyttäminen metsää koskevien asioiden kokonaisvaltaisessa hoitamisessa.

Vastuullista liiketoimintaa

Metsäkontio harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Olemme vastuussa niin asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme kuin työntekijöillemmekin siitä, että toimimme lakien, asetusten ja vapaaehtoisten sitoumuksiemme mukaisesti ja että toimimme asiakkaamme, yhteistyökumppaniemme ja työntekijöidemme eduksi.

Uudistumme ja kehitymme

Uutena palveluna on KIINTEISTÖNVÄLITYS. Kiinteistönvälitysasioissa asiakkaita palvelee Heikki Väisänen LKV, puh. 044 524 8717.