Tiekuntien palvelut

tieisannointi2


TIEISÄNNÖITSIJÄ HALLITSEE TIEKUNNAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Tie tarvitsee kunnossapitoa ja perusparannusta
Moni kainuulainen autoilee mökille ja metsäpalstalle yksityistietä pitkin. Tien tulee vastata tarkoitustaan eli palvella osakkaittensa tarpeita. Myös palokunnan ja ambulanssin pitää tarvittaessa päästä esteettä perille. Kunnossa oleva metsäautotie varmistaa puunkuljetukset ja sujuvan kulkemisen metsänhoitotöihin sekä metsän moninaiskäytön. Kunnossa oleva tieyhteys parantaa myös kiinteistön arvoa. Tiekunta on vastuussa tien kunnosta. Mikäli vahinko aiheutuu tiekunnan velvollisuuksien laiminlyönnistä, seuraa siitä korvausvelvollisuus. Puomin laittoonkin on tiettyjä rajoitteita. Tarkasta luvanvaraisuus aina ensin tieasiantuntijalta.

Tiekunta päättää
Asioiden toimivuuden kannalta on tärkeää perustaa tiekunta. Järjestäytyneessä tiekunnassa asiat päätetään enemmistöpäätöksinä tiekunnan kokouksissa. Yksityistielaki on osakkaan turvana järjestäytyneissä tiekunnissa. Tiekunta eli osakkaat päättävät asioista vuosikokouksissa.
Osakkaat huolehtivat tiestä yhteiseen lukuun eli maksavat yksiköittensä mukaisesti tiemaksuja tiekunnan tilille. Jokainen, joka tietä käyttää, osallistuu maksuihin.

Tiekuntien palvelut
Suomen Tieyhdistyksen kouluttama tieisännöitsijä hallitsee tiekunnan oikeudet ja velvollisuudet. Tieasiantuntija kohtelee osakkaita tasapuolisesti ja valvoo tiekunnan etua. Kaikki päätökset ovat perusteltuja ja nojautuvat Maanmittauslaitoksen suosituksiin ja yksityistielakiin. Asiantunteva isännöitsijä vie kokoukset läpi jämäkästi ja määrätietoisesti. Kokemuksen mukaan tieisännöitsijän läsnäolo rauhoittaa kokouksia ja edistää päätöksentekoa.

Tiekunnan palvelut kattavasti mm. tieisännöinti, tieyksiköinti, tietoimituksen hakeminen, tiekunnan perustaminen, tiekunnan jatkaminen, tiekuntien yhdistäminen, tien osan lakkauttaminen, tiekunnan nimen muutaminen.

YKSITYISTIEASIOISSA OTA YHTEYTTÄ:
Heikki Väisänen p. 044 524 8717
tieisännöitsijä, TI